03-06-10

Mijn eerste blog over lijfrente en pensioen

Binnenkort ga ik met pensioen. Daarvoor heb ik geld gespaard. Ik heb pensioen opgebouwd bij ABP via mijn werkgever. Ook bij Delta loyd, middels mijn lijfrente verzekering.

Eerst wil ik echter scheiden. Ons huwelijk is niet meer spannend. We blijven slechts bij elkaar omdat dat de makkelijkste weg is. helaas kost scheiden veel geld. ik heb wat uitgezocht over alimentatie verplichtingen. Zie hieronder mijn bevindingen over draagkrachtberekening bij allimentatie.

Waarom draagkrachtberekening alimentatie
Voordat er wordt vastgesteld welke alimentatie er betaald moet worden, is het van belang dat duidelijk wordt welke draagkracht de alimentatieplichtige heeft. Zou dit namelijk niet gebeuren, dan wordt er al snel te veel of te weinig alimentatie betaald. Draagkrachtberekening vindt hoofdzakelijk plaats bij partner alimentatie. De draagkracht berekenen is behoorlijk ingewikkeld. Bij de berekening wordt namelijk rekening gehouden met allerlei uitzonderingen en mogelijkheden, waarbij het hele inkomsten en uitgaven patroon van de alimentatieplichtige worden doorgelicht. Uit ervaring in de praktijk is echter gebleken, dat in meer dan tachtig procent van alle draagkrachtberekeningen, men ook met een veel eenvoudiger berekening uit komt. Hierdoor is er een vereenvoudigde draagkrachtberekening ontwikkeld die op iedereen van toepassing is. Deze eenvoudige berekening heet de scheidslijn en geeft u snel een goede indicatie voor de hoogte van de te betalen partner alimentatie.

Is de berekening nauwkeurig
Nee, een draagkrachtberekening voor alimentatie is nooit tot op de cent nauwkeurig. Dit is onmogelijk omdat er ieder jaar wel sprake is van allerlei veranderingen in het inkomsten en uitgaven patroon. Jaarlijks zijn er namelijk kleine of grote wijzigingen in de te betalen premies, belastingen die ontvangen of betaald moeten worden en allerlei andere uitkeringen en wijzigingen. Verder worden er juridisch verschillende invullingen gegeven op de draagkrachtberekening.

Beter overeenstemming als eis
Wanneer u in het lastige pakket van echtscheiding en alimentatie zit, is een overeenstemming van de te betalen alimentatie het beste. Hierbij kan dan de draagkrachtberekening als uitgangspunt worden genomen. Op deze manier kunt u onderling de voordelen en nadelen met elkaar afwegen en de voor beide partijen mest ideale alimentatie regeling treffen. Laat u het namelijk door de rechter beslissen en wordt de draagkrachtberekening een harde eis, dan zal dit in de meeste gevallen, zowel voor de betaler als de ontvanger nadelen met zich mee gaan brengen.

Nu wil mijn partner het opgespaarde pensioen ook deels opeisen. Mijn partner wil de lijfrente afkopen. is dat verstandig?